Tips & tricks: AutoCAD

Lijnen snel verbinden

Verbind lijnen zonder 'extend' en 'trimm'.

Het gebeurt vaak dat 2 lijnen met elkaar verbonden dienen te worden.

De meeste starters gebruiken hiervoor eerst het 'extend' commando en dan 'trimm'.
Dit kan echter veel korter met het commando 'fillet'. We typen f (de alias van fillet) en bevestigen, nu krijgen we volgende regels te lezen:

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:

De radius dient op 0 te staan, dus je tipt r, bevestigt en tipt 0 en bevestigt. Nu selecteer je beide objecten.

Om even te visualiseren:

Deze methode werkt ook voor andere lijntypes dan rechten.

Wil je echter de radius waarde niet aan te passen maar wel een fillet met radius 0 toe te passen, dan kan je de radius waarde eenmalig overschrijven door de shift toets ingedrukt te houden terwijl je de 2 met elkaar te verbinden lijnen aanklikt.

De lijnen zullen met elkaar verbonden worden met een radius 0, zelfs indien de radius op een andere waarde staat.

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 - Fax: +32 (0)3 281 62 11 -

Erkenningsnummer KMO-Portefeuille: DV.O100387

BTW-nummer: BE 0456.352.435