Tips & tricks: Excel

Tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard

Je kan de tekst van een of meer cellen over meerdere cellen verdelen.

Dit wordt parseren genoemd en is het tegengestelde van samenvoegen, waarbij u de tekst van twee of meer cellen samenvoegt in één cel.

Je kan bijvoorbeeld als volgt een kolom met volledige namen splitsen in één kolom met voornamen en één kolom met achternamen:

Tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard

 1. Selecteer de cel of de kolom met de tekst die u wilt splitsen.
 2. Klik op Gegevens >Tekst naar kolommen. 3. De wizard Tekst naar kolommen wordt weergegeven. Klik op Gescheiden en vervolgens op Volgende.
 4. Schakel het selectievakje Spatie in en schakel de overige selectievakjes uit.
  Of schakel Komma en Spatie in, als uw tekst op die manier moet worden gesplitst. In het venster Voorbeeld van gegevens wordt een voorbeeld van het resultaat weergegeven. 5. Klik op Volgende.
 6. In deze stap kies je de opmaak van de nieuwe kolommen of kies je voor de standaard opmaak. Als u een eigen opmaak wilt kiezen, selecteer je de gewenste opmaak, zoals Tekst en klik je op de tweede kolom met gegevens in het venster Voorbeeld van gegevens en vervolgens klik je nogmaals op dezelfde opmaak. Herhaal dit voor alle kolommen in het venster Voorbeeld van gegevens. 7. Klik op de knop Dialoogvenster samenvouwen, rechts van het vak Bestemming om het dialoogvenster samen te vouwen.
 8. Selecteer de cellen in het werkblad waarin je de gesplitste gegevens wilt plakken. Als u bijvoorbeeld de volledige naam in een voornaam en een achternaam verdeelt, selecteer je het juiste aantal cellen in twee afzonderlijke kolommen. 9. Klik op de knop Dialoogvenster uitvouwen, om het dialoogvenster uit te vouwen en klik vervolgens op Voltooien.

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 -

BTW-nummer: BE 0456.352.435