Tips & tricks: Excel

Een gegevensmodel: relaties tussen tabellen

Door een gegevensmodel te maken in Excel kan je gegevens uit meerdere tabellen aan elkaar relateren (linken) om deze dan samen te vatten in een draaitabel of draaigrafiek.

In onderstaand voorbeeld zie je twee tabellen: een tabel met de verkoop per stad en een tabel met de regio waartoe elke stad behoort. Door tussen de twee tabellen een relatie te leggen op de kolom met de stad, kan je een draaitabel maken met de totale verkoop per regio (zonder enige functie te gebruiken).

Om de relatie tussen de twee tabellen te leggen ga je als volgt te werk:

  • Maak van elke lijst een tabel met een duidelijke naam: ga in de lijst staan, kies Invoegen > Tabel (Insert > Table) en bevestig het voorgestelde bereik. Geef vervolgens een tabelnaam via Ontwerpen > Eigenschappen > Tabelnaam (Design > Properties > Table Name). In dit voorbeeld nemen we Sales voor de eerste tabel en Regions voor de tweede tabel.
    Meer informatie over het werken met tabellen vind je in onze tip van mei 2019: https://www.ect.be/tips2/excel-tip201905.html
  • Kies in het lint Gegevens > Hulpmiddelen voor Gegevens > Relaties (Data > Data Tools > Relationships).


  • Klik in het venster Relaties beheren op Nieuw... (Manage Relationships > New...)
  • Stel de keuzelijsten in op de juiste tabellen en het veld waarop de relatie ligt, in dit geval de tabellen Sales en Regions en de kolom City. Klik vervolgens OK en Sluiten om terug te keren naar je werkblad.

Je kan nu dit gegevensmodel gebruiken bij het maken van een draaitabel door in het dialoogvenster Draaitabel maken te kiezen voor de optie Gegevensmodel van deze werkmap gebruiken te kiezen (Use this workbook’s Data Model).

ECT BVBA - Oosterveldlaan 211 (2610 Wilrijk) - Tel: +32 (0)3 239 54 67 -

BTW-nummer: BE 0456.352.435